Facility management

NOC - En pålitelig og fleksibel FM leverandør

Vi har over 25 års erfaring med servicetjenester og er glade for at vi nå kan bruke denne erfaringen til å sikre at ditt kontorbygg har god og profesjonell kvalitet på Facility management-tjenester som kantine, renhold, kontor og resepsjonstjenester.


Vi
tilbyr i tillegg eiendomsservice, sikkerhet og vaktmestertjenester og skreddersyr alle våre smarte og innovative løsninger tilpasset bedriftens behov og fasiliteter.


Du får en enklere hverdag og færre kontaktpunkter ved å la oss håndtere flere servicetjenester.

Kontakt oss

Facility services

Smarte tjenester

NOC har som ambisjon å være en av landets ledende leverandør av FM-tjenester. Vi tilbyr organisering og koordinering av flere tjenester. Det vil si et totalkonsept innen servicerelaterte tjenester – Facility Management (FM-tjenester).

Du skal være trygg på at alle tjenester blir ivaretatt. Vi tar oss av gjennomføringen. Du beholder oversikt og kontroll.

PERSONALKANTINE

Mat & Kantine konseptet vårt er et er et komplett kantinetilbud, hvor sunnhet, variasjon og norsk husmannskost er satt i system.

Vi produserer og serverer måltider i henhold til gitte krav og under vår visjon om; «Hjemmelaget mat på jobben».

RENHOLDSTJENESTER

Et godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering. Godt renhold øker trivselen, minsker sykefraværet og gir bedre produktivitet som resultat. Vårt mål er å levere det beste renholdet i forhold til kundens behov!

NOC sikrer at kvaliteten på renholdstjenestene ivaretas.

RESEPSJON / SERVICESENTER

Vår resepsjonstjeneste ivaretar gjester, ansatte og er bedriftens ansikt utad samt en naturlig del av byggets identitet. Tjenesten fungerer som et velkomstsenter og skaper et viktig førsteinntrykket av bedriften. Vår bemanning vil alltid være erfaren, kunnskapsrik og serviceinnstilt.

PROSJEKTLEDELSE / LOGISTIKK

Vi er en fullverdig Facility Services-leverandør som gjør dine støttetjenester til våre primæroppgaver.

Derfor samordner vi alle dine støttetjenester for at du skal oppleve vår leveranse som enkel og personlig.

Vår FM leveranse

Facility Management handler om å integrere, drifte og utvikle støttetjenester og avtaler i en virksomhet. Hensikten er å optimalisere servicetjenestene i bygget, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Vår styrke er derfor å ta ansvar for alle servicetjenester under ett, og sørge for at du som kunde får en smidig og positiv arbeidshverdag.

Vårt tjenestespekter spenner fra drifts- og servicetjenester til forvaltning og leietagerrådgivning. 

Skreddersøm

Vi skreddersyr smarte og innovative løsninger tilpasset bedriftens behov og fasiliteter. Vi syr sammen løsninger som dekker alle dine behov. Det være seg kantine, renhold, resepsjon, kontorstøtte, vaktmestertjenester eller andre tjenester din virksomhet har behov for. Det er smart å fokusere på det man er best på og la en profesjonell aktør levere støttetjenestene.

Våre skreddersydde leveranser inneholder gjerne:

  • Tilpassede kantineløsninger
  • Skreddersydd renholdskonsept tilpasset din bedrift
  • Praktisk teknologi som forenkler arbeidshverdagen

Hvorfor velge oss?

NOC er en god strategisk partner for kunder som ønsker seg én partner som kan ta helhetlig ansvar. Vi går inn som en integrert samarbeidspartner i kundens jobbhverdag, med totalansvar for planlegging og utføring av alle serviceoppgaver.

– Fordi vi kan gi deg en komplett serviceløsning
– Fordi vi er en miljøfokusert bedrift som alltid vil prioritere miljøet ved våre valg av biler, kjemi og utstyr
– Fordi vi tar service på alvor som igjen vil dette forsterke din bedrifts omdømme
– Fordi vi garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver
– 
Fordi du som kunde får en fast site manager å forholde deg til, for å kvalitetssikre at alle serviceoppgavene er utført på en tilfredsstillende måte.

Du kan også få tilsendt kvalitetsrapporter som dokumenterer vårt kontinuerlige arbeid for å sikre topp kvalitet.

Andre FM tjenester hos NOC

I samarbeid med våre kunder skaper vi effektive og smarte næringsbygg hvor vi sammen opplever både økonomiske og kvalitetsmessige resultater.

I tillegg til personalrestauranter, renhold og eiendomsservice, tilbyr vi også en rekke andre tjenester i samarbeid med vår eier Insider Facility Solutions AS.

Vaktmestertjenester

Våre allsidige vaktmestere ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til bygningsmassen.

Site Manager

Site manager er ditt spesielle kontaktpunkt eller leietagerens daglige kontaktperson i bygget

Kontorservice

Kontortjenester dekker tjenester i forbindelse med resepsjon, sentralbord, møterom, rekvisita og posthåndtering.

Eiendomsservice

Skreddersydde løsninger – fullstendig tilpasset kundens behov, krav og ønske