Anleggsforpleining / Camps

Bli fornøyd med forpleining i din anleggsleir

Vi har over 25 års erfaring med forpleiningstjenester, og er glade for at vi kan bruke denne erfaringen til å sikre at din anleggsleir har god kvalitet på mat og renholdstjenester.


Ettersom anleggsleirer ofte har ulike behov avhengig av størrelse og beliggenhet, så sørger vi for å tilpasse vår løsning til akkurat det du har behov for. Dette bidrar også til å sikre at vår anleggsforpleining er kostnadseffektiv, samtidig som vi opprettholder høy kvalitet på forpleiningstjenestene.

Kontakt oss

Camp NOC

Smarte tjenester

NOC har som ambisjon å være en av landets ledende leverandører av anleggsforpleining. Typiske oppdrag er forpleiningstjenester i forbindelse med skipsverft og gruvedrift, eller ved bygging av vei, jernbane, kraft eller industri.

Du skal være trygg på at anleggsforpleiningen blir godt ivaretatt. Vi tar oss av gjennomføringen. Du beholder oversikt og kontroll.

PERSONALKANTINE

Vi tilbyr et komplett kantinetilbud, hvor sunnhet, variasjon og gode råvarer er satt i system.

Vi produserer og serverer måltider i henhold til gitte krav og under vår visjon om «Hjemmelaget mat på jobben».

RENHOLD

Vi sørger for at rommene er rene og ryddige.

Utover daglig renhold, så utfører vi blant annet smittevask, vindusvask, boning og polering av gulv og hovedrengjøring.  

Vår Camp leveranse

Våre forpleiningstjenester kan minne om hotelldrift av din camp/anleggsleir; Vi kan stille med en resepsjonist som ønsker deg velkommen, våre dyktige kokker sørger for god og næringsrik mat og våre renholdere sørger for rene rom. Typiske oppdrag er forpleiningstjenester i Rogaland eller Agder i forbindelse med skipsverft og gruvedrift, eller ved bygging av vei, jernbane, kraft eller industri.

Vi tilbyr forpleining av mannskap i hele Norge. Både til store sentralcamper og til mindre brakkeleirer som oftest består av boligrigger, kantine, kontorrigg og lomp. Vi tilpasser våre tjenester til det du har behov for. Ta kontakt for tilbud.

NOC bruker den siste teknologien på markedet og kan tilby Biodamp renhold som reduserer og bekjemper bakterier, virus og lukt på sanitærrom, kjøkken og andre områder på en unik måte. Biodamp egner seg i alle miljøer der man ønsker å holde veksten av bakterier og farlige virus, sopp og sporer nede.

Du skal være trygg på at alle forpleiningstjenester blir ivaretatt. Vi tar oss av gjennomføringen og kvalitetssikring av anleggsforpleiningen i alle ledd, samtidig som du beholder oversikten og kontrollen. Vi er i stadig utvikling for å utvide og forbedre vårt servicetilbud innen campdrift for at du som kunde skal få en bedre arbeidsdag – og kan føle trygghet på at alle våre tjenester blir levert med høy kvalitet og servicegrad.

Vår Camp tjeneste handler om å optimalisere forpleiningstjenestene i leiren, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Vår styrke er derfor å ta ansvar for alle servicetjenester under ett, og sørge for at du som kunde får en smidig og positiv arbeidshverdag.

Skreddersydd anleggsforpleining

I samarbeid med våre kunder og eier skaper vi effektive og smarte anleggsleirer hvor vi sammen opplever både økonomiske og kvalitetsmessige resultater. I tillegg til personalkantiner og renhold tilbyr vi også en rekke andre forpleiningstjenester. 

Innkjøp

Vi håndterer alle kantine, catering- og rengjøringsrelaterte anskaffelser og produktvalg.

Velferd

Vi kan bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan ta ansvar for treningsfasiliteter eller sosiale samlinger.

Logistikk

Kontortjenester dekker tjenester i forbindelse med resepsjon, sentralbord, møterom, rekvisita og posthåndtering.

Vaskeri

Vi kan tilby vask av matter, sengetøy, håndklær og eventuelt klær.

Andre aktuelle tjenester kan være vaktmester, avfallshåndtering, transport av personell eller adgangskontroll.