Offshore og landbaserte forpleiningstjenester

NOC er en ledende aktør innen offshore forpleining, og leverer tjenester til noen av de største aktørene på norsk sokkel. I tillegg tilbyr vi forpleining til landbaserte anleggsleirer på en praktisk, moderne og serviceorientert måte.

Våre tjenesteområder

Offshore forpleining

NOC er markedslederen som alltid setter kvalitet og sikkerhet først, og legger vår stolthet i å forvandle arbeidsstedet til et fristed hvor måltidene alltid har noe ekstra, rommene er rene og tøyet nyvasket. Vi tilbyr et totalkonsept innen servicerelaterte FM tjenester. 

Landbaserte anleggsleirer

NOC har som en ledende servicetjeneste-leverandør konsepter innenfor en rekke markeder i Norge. Vårt konsept for landbaserte anleggsleirer eller camps tilbyr forpleining på en praktisk, moderne og serviceorientert måte over hele landet. 

Facility management

NOC tilbyr organisering og koordinering av flere tjenester i våre leveranser til våre kunder. Det vil si et totalkonsept innen servicerelaterte tjenester – Facility Management.
Tjenestene skreddersys for hver enkelt kunde og du kan være trygg på at de blir godt ivaretatt.  

Helikopter på offshore rigg
Kokk som bidrar til god forpleining

NOC er en stødig og trygg forpleiningsleverandør

Norsk Offshore Catering AS ble etablert i 1995 der formålet var å levere offshore cateringtjenester på norsk sokkel. 
25 år senere har vi levert offshore cateringtjenester til flere titalls mobile enheter på norsk sokkel.

Våre stillingskategorier er i hovedsak:

  • Renholdsoperatører
  • Kokker
  • Forpleiningssjefer

Våre gjester som jobber offshore eller i en anleggsleir lever under spesielle forhold og tilbringer ofte lange perioder i arbeid. Vi bidrar til å gjøre forholdene bedre gjennom å skape trygghet og god komfort.

Vi sørger for at måltidene er noe å glede seg til. Når man i tillegg blir møtt av et smil, har rene rom og får levert nyvasket tøy, så er det litt enklere å være opplagt til en produktiv dag.

Ofte stilte spørsmål?

Hva er forpleining?

Tidligere definisjon var «virksomhet i forbindelse med bespisning av militært personell».

Med forpleining menes nå i tillegg virksomhet som tilbyr bespisning og overnatting for anleggs- eller offshorearbeidere.

Stillingskategoriene er i hovedsak renholdsoperatører og kokker.

Hva er en anleggsleir?

En anleggsleir er et midlertidig bosted for anleggsarbeidere som jobber på et bestemt prosjekt. Settes ofte opp i forbindelse med bygging av vei, jernbane, kraft eller industri. Består gjerne av en kantinerigg, kontorrigg og en eller flere boligrigger. Vi som forpleiningsleverandør sikrer god velferd, skift og vask på rommet, resepsjonstjeneste og matservering.

Hva er en camp?

På kjente knutepunkt i landet eller i forbindelse med større infrastrukturprosjekter, bygges det en anleggsleir hvor de ulike hoved- og underentreprenørene selv kan bestille plass.

De åpne anleggsleirene dimensjoneres etter et antatt behov over tid, og inneholder boligrigger, kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger.

Til forskjell fra en vanlig anleggsleir/brakkeleir brukes gjerne en åpen camp av flere ulike firma som jobber på ulike prosjekter i området.

Hvorfor NOC?

NOC er en pålitelig og fleksibel partner som gjennomfører etter avtale. Vi ønsker å bygge et langsiktig samarbeid med våre kunder og vet vi må fortjene tilliten. 
Vi er stolte over tilbakemeldingene vi får fra våre gjester, og er glade for at kundeundersøkelsene viser en veldig høy tilfredshet. Medlem av Norges Rederiforbund.

Forpleiningspersonell offshore

Vi reduserer energiforbruk, utslipp og avfall ved å:

 

I

Redusere bruk av kjemikalier

I

Minimere matavfall og bruk av lokale råvarer

I

Bruke miljøvennlige rengjøringsmidler

I

Bruke biologisk nedbrytbare artikler

I

Fokusere på digitale løsninger

Helse, miljø og sikkerhet er en av grunnpilarene i vår daglige drift. I NOC måler vi all aktivitet opp mot vårt miljøfotavtrykk og bestreber i alle sammenhenger å holde dette så lite som mulig. Gjennom vår miljøbevissthet har vi kontinuerlig fokus på alle aspekter ved våre tjenesteleveranser.

Vil du jobbe hos oss?